Informatika
(inf)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom
 Ta predmet zahteva ključ za vpis

Tomažin

Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  Ta predmet zahteva ključ za vpis