prodaja
(PRO)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom
 Ta predmet zahteva ključ za vpis


drugi

Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  Ta predmet zahteva ključ za vpis